کمیسیون آموزش، پژوهش و بهره وری

کمیسیون آموزش، پژوهش و بهره‌وری از تعدادی از اعضای شورای صنفی کارکنان تشکیل شده است. مسؤول کمیسیون از طریق انتخابات داخلی شورای عمومی انتخاب می شود. اسامی اعضای محترم کمیسیون آموزش، پژوهش و بهره وری به شرح زیر می باشند: آقای محمد پورصالحی (مسؤول کمیسیون) خانم الهام مفرح خانم آناهیتا محمدحسنی خانم طاهره سماعی یکتا…

کمیسیون اداری، مالی

کمیسیون اداری، مالی و حقوقی شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تعدادی از اعضای شورا تشکیل شده است. در انتخابات سالیانه شورا یک نفر نیز به عنوان مسئول کمیسیون انتخاب می‌شود. اسامی اعضای این کمیسیون به شرح زیر می‌باشد: آقای علی معصومی (مسئول کمیسیون) آقای ابراهیم گودرزی خانم اعظم باغستانی آقای حسن نریمانی اصل…

کمیسیون رفاهی، فرهنگی و ورزشی

کمیسیون رفاهی، فرهنگی و ورزشی متشکل از تعدادی از اعضای شورای صنفی کارکنان پس از انتخاب مسئول کمیسیون مربوطه از طریق انتخابات داخلی شورای عمومی در راستای اهداف زیر به فعالیت می پردازند: ارائه راهکارهای مناسب در راستای ارتقاء کیفی و کمی سطح رفاهی، فرهنگی، ورزشی و معیشتی کارکنان دانشگاه. پیگیری مطالبات صنفی کارکنان در حوزه رفاهی،…