ایجاد درآمد پایدار به منظور تقویت صندوقها

 | تاریخ ارسال: 1401/3/25 | 
پیرو نامه دبیر شورای کارکنان به معاونت توسعه و مدیریت منابع جناب آقای دکتر کمالی در خصوص واریز درآمدهای آزمونهایی که دانشگاه در روزهای تعطیل برگزار مینماید به حساب صندوق قرض الحسنه کارکنان و ایجاد درآمد پایدار به منظور تقویت صندوقها و ارجاع این نامه به شورای مدیران توسط ایشان و برگزاری جلسه ای متشکل از مدیر امور اداری جناب آقای مهندس صبوحی و مدیر امور مالی جناب آقای تقی زاده و مدیر آزمونهای دانشگاه جناب آقای مهندس مزینانیان ضمن تشکر از همه عزیزان نامبرده که در خصوص این پیشنهاد شورا، همیت به خرج داده و برای اولین بار در طول برگزاری آزمونها در تاریخ دانشگاه با انجام چنین اقدامی موافقت و نهایت همکاری را انجام دادند مقرر گردید مبلغ ۳۰۰میلیون تومان جهت کمک به صندوق‌ها از محل درآمدهای آزمونها در سال ۱۴۰۱واریز گردد امید آنکه در سالهای آتی این درصد افزایش صعودی پیدا کرده و در نهایت به رقم واریز صد درصد درآمدهای ناشی از این بخش برسد و شاهد تقویت صعودی سال افزون صندوق قرض الحسنه کارکنان و ترویج سنت حسنه قرض الحسنه باشیم و امید آنکه با ایجاد چنین درآمد پایداری چشمبراه واریز یک درصد درآمد اختصاصی سالانه که نص صریح مصوبه هیئت امناست و طی دهه اخیر تنها دوبار و هر بار زیر یک درصد انجام پذیرفته نباشیم، انشاالله